<< Til forsiden

«Tjuvstart» i Litteraturhuset

litteraturhuset

Ett av hovedtemaene i årets konferanse, Makt og tvang – menneskerettigheter i norske sykehjem, vil også danne utgangspunkt for et åpent møte i Litteraturhuset i Bergen kvelden før konferansen starter.

Tvang og verdighet
Menneskerettigheter i norske sykehjem:
Et spørsmål om holdninger eller mangelfulle personalresurser?

Pasienter er selvstendige personer i juridisk forstand. Men mange gamle kommer ikke opp av sengen eller ut i frisk luft, eller får bleier når de ennå kan gå på toalettet. Utfordringene er spesielt store for pasienter med kognitiv svikt.

Innledninger ved seniorrådgiver Kristin Høgdahl (Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter), Anne Mabel Nybakk (Fagforbundets faggruppe for sykepleiere), og jusprofessor Jan Fridthjof Bernt (UiB). Etterfølgende samtale ledet av faglig leder, lege Stein Husebø (Verdighetsenteret). Musikalske kommentarer: Steinar Albrigtsen og Monika Nordli.

Mandag 24. april kl. 18.30, auditoriet.
Entré kr. 70,- /50,-(stud.) inklusiv avgift.

Billett til dette arrangementet: Følg lenke og skriv TVANG OG VERDIGHET i søkefeltet.
Arrangør: Verdighetsenteret – Omsorg for gamle
 

Verdighetskonferansen - Kreativ Omsorg 2017

Meld deg på konferansen!