<< Til forsiden

Samhandling frivillig innsats – ansattes arbeid

Ett av tre hovedtemaer i Bergen i april er: På hvilken måte kan frivillige og ansatte i omsorgssektoren samarbeide best mulig i fremtiden? Her skal vi belyse både grenser og gråsoner, og ikke minst peke på muligheter i samspillet innen rammer gjeldende for eldreomsorg.

Arrangørenes mål er å bidra til å skape trygghet blant ansatte og i de frivillige organisasjonene.   

I en innledende sesjon tirsdag 25/4 vil det bli korte innledninger fra det offentlige, arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, ansatte og frivillige, og et samfunnspolitisk skråblikk på samspillet mellom disse.  I en fase 2 onsdag formiddag blir det workshops – tverrfaglig sammensatte grupper – under ledelse av en kaospilot.

Fem av konferansearrangørene stod også bak også et bredt anlagt dialogseminar med samme tema i Oslo 2.november 2016.  Resultater fra dette novembermøtet vil kunne bidra til å utmeisle både muligheter og utfordringer for arbeidet videre.

Dokumentasjonen herfra vil dermed også angi retningen for arbeidet under Verdighetskonferansen  – Kreativ Omsorg 2017.