<< Til forsiden

Menneskerettigheter i sykehjem

Jan Fr. Bernt
(Foto: Kommunal Rapport)

Et av temaene under Verdighetskonferansen - Kreativ Omsorg 2017 i Bergen i april vil være menneskerettigheter i sykehjem.

Konferanseprogrammet på ettermiddagen onsdag 26. april skal fokusere på menneskerettigheter i norske sykehjem. Beboere her er selvstendige enkeltpersoner i juridisk forstand, og har rettslig krav på et godt helsetilbud, uten noen form for mishandling eller inngrep i personlig frihet.

Jan Fridthjof Bernt – professor emeritus, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, vil snakke om makt og kontrollmekanismer – hva sier jussen? 


Christine Øye er sosialantropolog og nyutnevnt professor i helse- og omsorgstjeneste, Campus Stord /Høgskolen på Vestlandet. Hun vil løfte frem bl.a. ignorering, lokking og avledning; eksempler på uformell tvang og krenkelser, som lovverket ikke regulerer.

Fylkeslege i Hordaland, Helga Arianson, vil ta for seg tilsynsmyndighetenes ansvar og muligheter.  Sesjonen blir ledet av Stein Husebø – faglig leder, Verdighetsenteret, som også vil benytte anledningen til selv å reflektere omkring tvang og verdighet.I etterkant av de tre innledningene åpnes for panelsamtale, med spørsmål og innspill fra salen.

 

Verdighetskonferansen - Kreativ Omsorg 2017

Meld deg på konferansen!